Bilans – Audyt Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Bilans – Audyt Kancelaria Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Nasza Kancelaria specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych, doradztwie podatkowym oraz w usługach księgowych. Współpracujemy z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować profesjonalną obsługę. Prowadzimy i weryfikujemy księgi rachunkowe oraz sporządzamy sprawozdania. Naszą specjalizacją jest badanie i przegląd jednostkowych rocznych oraz śródrocznych sprawozdań finansowych, badanie skonsolidowanych i łącznych sprawozdań finansowych, kompleksowe usługi atestacyjne z zakresu doradztwa lub zarządzania wymagające posiadania wiedzy z zakresu rewizji finansowej oraz weryfikacja przegląd danych finansowych przedsiębiorstwa.

Oferujemy przeprowadzanie przeglądów due dilligence, badanie planu przekształcenia, podziału i połączenia spółek oraz badanie sprawozdania założycieli zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych. Weryfikujemy prawidłowość prowadzonych ksiąg rachunkowych, pełnimy kontrolę nad sporządzaniem sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych, oferujemy nadzór nad księgowością prowadzoną w firmie Klienta, weryfikujemy i oceniamy systemy kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwie oraz dokonujemy kontroli dokumentacji księgowej pod kątem formalnym i rachunkowym. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane