BAM Sp. z o.o. Systemy Informatyczne

BAM Sp. z o.o. Systemy Informatyczne

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności.

Prowadzimy:

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługę płacową

 • Obsługę kadrową

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Formalności związane z zakładaniem bądź likwidacją działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane