Anna Górska Kancelaria Podatkowa

Anna Górska Kancelaria Podatkowa

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz godnie reprezentujemy przed urzędami i instytucjami. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo –płacową oraz kartę podatkową.

Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Prowadzimy ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję na potrzeby podatku VAT. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane