Anna Drajer A&P Finance

Anna Drajer A&P Finance

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. W sposób godny reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności. Zapewniamy fachową obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i obowiązujących przepisów prawnych. W ramach naszej oferty prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję podatkową.

Przygotowujemy deklaracje podatkowe oraz składamy je w Urzędzie Skarbowym Podatnika. Zajmujemy się sprawozdawczością finansową i statystyczną. Rozliczamy dotacje unijne, sporządzamy rachunek zysków i strat oraz wyprowadzamy zaległości z firmy. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane