Anmir Usługi Rachunkowo – Księgowe Anna Mirgos

Anmir Usługi Rachunkowo – Księgowe Anna Mirgos

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym. Zapewniamy profesjonalną obsługę księgową oraz wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności.

Prowadzimy:

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Rozliczenia międzyokresowe

 • Obsługę kadrowo-płacową

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

 • Godną reprezentację przed urzędami

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Deklaracje podatkowe

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane