Agnieszka Wieczorek Usługi Biurowo-Rachunkowe

Agnieszka Wieczorek Usługi Biurowo-Rachunkowe

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Gwarantujemy profesjonalną obsługę księgową zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami oraz wspieramy na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferta obejmuje:

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Obsługa kadrowo- płacowa
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Sprawozdania finansowe i statystyczne
 • Deklaracje podatkowe
 • Zakładowy plan kont
 • Polityka rachunkowości
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Fachowe doradztwo

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane