AGNIESZKA EHLERT BIURO RACHUNKOWE

AGNIESZKA EHLERT BIURO RACHUNKOWE

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami.

Oferujemy:

 • Pełną księgowość (księgi rachunkowe)

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Karta podatkowa

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Deklaracje podatkowe

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Rozliczanie dotacji unijnych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane