Agnieszka Bauer BIURO RACHUNKOWE

Agnieszka Bauer BIURO RACHUNKOWE

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami o różnej formie prawnej. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Obsługę kadrowo-płacową
 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT
 • Sprawozdania finansowe
 • Sprawozdania statystyczne
 • Deklaracje podatkowe
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Optymalizacja podatkowa
 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności
 • Doradztwo prawno-podatkowe
 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane