Adara Sp. z o.o.

Adara Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe specjalizuje się w księgowości, w kadrach i w płacach oraz w obsłudze podatkowej przedsiębiorstw. Współpracujemy ze spółkami o różnej formie prawnej oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy niezawodną i profesjonalną obsługę z zachowaniem obecnie obowiązujących przepisów prawno- podatkowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencji podatkowej

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Audyt podatkowy

 • Reprezentacja w postępowaniu podatkowym przed urzędami i sądem administracyjnym

 • Doradztwo podatkowe

 • Optymalizacja podatkowa przedsiębiorstwa

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane