ABG Biuro Rachunkowe Anna Biraga, Anna Gertner

ABG Biuro Rachunkowe Anna Biraga, Anna Gertner

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalną obsługę księgowo- podatkową spółek o różnej formie prawnej, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Obsługę kadrowo- płacowa

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję podatkową

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Deklaracje podatkowe

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane