Tax Consilium Sp. z o.o.

Tax Consilium Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. gwarantujemy godną reprezentację przed urzędami, fachowe doradztwo prawno- podatkowe oraz wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności.

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Wypełnianie wniosków kredytowych

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane