Szok Szybka Obsługa Księgowa Sp z o.o.

Szok Szybka Obsługa Księgowa Sp z o.o.

Jesteśmy biurem rachunkowym, które zapewnia profesjonalną obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Zapewniamy obsługę zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję podatku VAT. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkową oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Oferujemy pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.