Sowa Firma Księgowo-Usługowa Danuta Ciapińska-Sowa

Sowa Firma Księgowo-Usługowa Danuta Ciapińska-Sowa

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami, z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli Izby Skarbowej. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz zapewniamy profesjonalną obsługę księgowo- podatkową. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową.

Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości i wdrażamy zakładowy plan kont w przedsiębiorstwie. Prowadzimy kartę podatkową, rachunek zysków i strat oraz bilans rachunkowy. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyprowadzaniu zaległości z firmy. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane