Rachunkomania Sp. z o.o.

Rachunkomania Sp. z o.o.

Nasze Motto:  Pewne i niezawodne usługi rachunkowe

Nasza Pasja to Twój Sukces”

Nasze biuro rachunkowe oferuje profesjonalną obsługę księgową, podatkową, kadrową i płacową spółek o różnej formie prawnej. Współpracujemy także z osobami fizycznymi, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Zapewniamy niezawodność obsługi rachunkowej, indywidualne podejście, wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności oraz reprezentację przed urzędami.

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych

- Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

- Sporządzanie deklaracji podatkowych

- Przygotowanie sprawozdań finansowych i statystycznych

- Opracowanie polityki rachunkowej przedsiębiorstwa

- Wdrażanie zakładowego planu kont

- Obsługę kadrową

- Obsługę płacową

- Rozliczenia z ZUS i PFRON

- Rozliczenia osób fizycznych nieprowadzących działalności

- Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

- Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

- Prowadzenie ewidencji podatkowej

- Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

Zapraszamy Państwa do współpracy.

RABAT 20% przez 3 pierwsze miesiące współpracy!!

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane