Precyzja Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Musik

Precyzja Kancelaria Biegłego Rewidenta Danuta Musik

Nasza kancelaria działa na rynku usług podatkowo- księgowych od roku 2007. Posiadamy wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3188.  Gwarantujemy profesjonalną i rzetelną obsługę z zachowaniem dyskrecji i najwyższych standardów branżowych.

Pragnąc zapewnić kompleksową obsługę Klientów, współpracujemy z biegłymi zatrudnionymi w celu badania sprawozdań finansowych. Kancelaria została ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej tytułu prowadzonej działalności. Oferujemy usługi w zakresie badania sprawozdań finansowych, usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydawania ekspertyz o charakterze ekonomiczno- finansowym, opracowania polityki rachunkowości w firmie oraz obsługi księgowej firm będących w upadłości. Służymy doradztwem księgowo- podatkowym. Zapraszamy do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane