Guardian Sp. z o.o.

Guardian Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości i w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji i lojalności.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję na potrzeby podatku VAT oraz ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe i składamy je w Urzędzie Skarbowym Podatnika. Specjalizujemy się w sprawozdawczości finansowej i statystycznej. Opracowujemy politykę rachunkowości i wdrażamy zakładowy plan kont. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane