Ewa Dziedzic DREXPOL

Ewa Dziedzic DREXPOL

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa fachowym doradztwem prawno- podatkowym na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Rozliczenia z ZUS i PFRON

 • Wnioski kredytowe

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane