EKSPERT Sp. z o. o.

EKSPERT Sp. z o. o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami oraz podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zapewnić Państwu profesjonalną obsługę księgową. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową.

Sporządzamy deklaracje i zeznania podatkowe. Specjalizujemy się w ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, w ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w ewidencji podatkowej. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej, w wyborze najkorzystniejszej formy prawnej i charakteru opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane