Cegron Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Cegron Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy wysoką jakość usług księgowych zgodnych z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Deklaracje podatkowe

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Obsługa kadrowo- płacowa

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Pomoc w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane