Biuro Usług Rachunkowo-Consultingowych Drobik Mirosław

Biuro Usług Rachunkowo-Consultingowych Drobik Mirosław

Nasze biuro usług rachunkowo- consultingowych obsługuje małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe, spółki handlowe i osoby fizyczne. Specjalizujemy się w pełnej i w uproszczonej księgowości, gwarantując obsługę z zachowaniem dyskrecji, lojalności i najwyższych standardów branżowych. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, reprezentujemy godnie Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli Izby Skarbowej. W ramach naszej oferty prowadzimy rozliczenia zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, kartę podatkową, podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz księgi handlowe. Sporządzamy deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT, oferujemy ewidencję sprzedaży i zakupów VAT oraz inne ewidencje wynikające z obowiązujących przepisów.

W ramach obsługi kadrowo- płacowej przygotowujemy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne, prowadzimy teczki osobowe, kartoteki wynagrodzeń pracowników oraz listy płac. Oferujemy sporządzanie informacji rocznych o uzyskanych dochodach pracowników oraz sporządzanie deklaracji zgłoszeniowych i wyrejestrowań do ZUS. Wspieramy Klienta na każdym etapie prowadzonej działalności. Sporządzamy analizy według indywidualnych zaleceń Klienta, tworzymy zakładowy plan kont oraz przygotowujemy sprawozdania statystyczne. Pomagamy w rejestracji działalności gospodarczej. Świadczymy usługi outsourcingu księgowego na terenie Stargardu Szczecińskiego i Szczecina. Pełnimy nadzór księgowy. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w godzinach 9:00- 17:00.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane