BIURO RACHUNKOWE Weronika Cielniak

BIURO RACHUNKOWE Weronika Cielniak

Jesteśmy biurem rachunkowym oferującym obsługę księgową małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na bieżąco obserwujemy zmiany zachodzące w prawie podatkowo- rachunkowym. Reprezentujemy w sposób godny Państwa interesy przed urzędami. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Zajmujemy się obsługą kadrowo- płacową, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją podatkową oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania do GUS i ZUS. Wdrażamy zakładowy plan kont, wyprowadzamy zaległości z firmy oraz opracowujemy politykę rachunkowości. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej i w wyborze formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane