Biuro Rachunkowe Wanda Chrząścik

Biuro Rachunkowe Wanda Chrząścik

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe oraz rozliczenia międzyokresowe. Oferujemy ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję na potrzeby podatku VAT.

Przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie. Rozliczamy dotacje unijne i prowadzimy obsługę kadrowo- płacową. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyprowadzaniu zaległości z firmy. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Certyfikat

Certyfikat Biuro Rachunkowe Wanda Chrząścik

Kontakt

Regulice, ul. Tenczyńska 25
32-566 Alwernia
małopolskie

Telefon: 12 283-10-42, 32 623-03-21, 602-247-110
www.chrzascik.pl


Dodatkowe adresy:
ul. Dobczycka 13A
32-500 Chrzanów

ul.Kłobucka 23D/118
Warszawa

Lokalizacja

Zakres usług