Biuro Rachunkowe STAN Sp. z o. o.

Biuro Rachunkowe STAN Sp. z o. o.

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw o różnej formie prawnej. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Wspieramy Państwa na każdym etapie prowadzonej działalności oraz służymy doradztwem prawno- podatkowym. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Zajmujemy się ewidencją na potrzeby podatku VAT, ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane