Biuro Rachunkowe R&B Katarzyna Jedynak

Biuro Rachunkowe R&B Katarzyna Jedynak

Jesteśmy biurem rachunkowym oferującym kompleksową obsługę księgową osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Reprezentujemy godnie Państwa interesy przed Urzędem Skarbowym, ZUS-em i bankami. Wspieramy Państwa fachowym doradztwem księgowo- podatkowym na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferujemy:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie karty podatkowej

 • Obsługę kadrowo- płacową

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Ewidencję na potrzeby podatku

 • Rozliczenia międzyokresowe z urzędami

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

Zapraszamy Państwa do współpracy.