Biuro Rachunkowe Paulina Górecka-Winkler

Biuro Rachunkowe Paulina Górecka-Winkler

Moje biuro rachunkowe oferuje kompleksową obsługę księgową zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami Ustawy o Rachunkowości. Mam Certyfikat Ministra Finansów uprawniający mnie do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jako absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zdobyłam gruntowną wiedzę w zakresie finansów i rachunkowości. Brałam udział również w szkoleniach zawodowych w kraju i za granicą. Gwarantuję profesjonalną obsługę, niezawodność usług oraz wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności.

Oferta:

 1. 1. Podatek ryczałtowy
  • Ewidencja zryczałtowanego podatku
  • Sporządzanie zeznań podatkowych
  • Rozliczanie podatku dochodowego
 2. 2. Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

  • Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów na zasadach ogólnych
  • Ewidencja zdarzeń gospodarczych
  • Sporządzanie, dekretacja i księgowania dowodów wewnętrznych (zestawienie opłat bankowych, różnic walutowych etc.)
  • Ewidencja środków trwałych
  • Zaliczki na podatek dochodowy (PIT-36L, PIT-36)
 3. 3. Prowadzenie ksiąg handlowych

  • Opracowanie zakładowego planu i kont
  • Opracowanie polityki rachunkowości
  • Sporządzanie bilansu i zestawienia obrotów i sald
  • Sprawozdania finansowe
  • Podatek CIT i PIT
  • Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  • Roczne tabele amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 4. 4. Rozliczanie podatku VAT

  • Prowadzenie rejestru sprzedaży i zakupu na potrzeby rozliczania podatku VAT
  • Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT-7 VAT-7K
  • Naliczanie podatku VAT
  • Wypełnianie i wysyłanie deklaracji podatkowych drogą elektroniczną
 5. 5. Obsługa kadrowo – płacowa

  • Sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS
  • Prowadzenie akt osobowych pracowników
  • Delegacje krajowe i zagraniczne
  • Naliczanie wynagrodzeń
  • Rozliczenia z ZUS i PFRON
 6. 6. Księgowość online
 7. 7. Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej
 8. 8. Reprezentacja przed urzędami

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane