Biuro Rachunkowe Malex Izabela Latus

Biuro Rachunkowe Malex Izabela Latus

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w Ustawie o Rachunkowości oraz w prawie podatkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem najwyższych standardów. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe oraz obsługę kadrowo- płacową.

Prowadzimy akta pracownicze, rozliczamy wynagrodzenia oraz sporządzamy umowy o pracę i umowy cywilnoprawne. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Wdrażamy zakładowy plan kont oraz opracowujemy politykę rachunkowości. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze formy opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane