Biuro Rachunkowe ELKONTO

Biuro Rachunkowe ELKONTO

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy profesjonalną obsługę księgową z zachowaniem dyskrecji, lojalności i najwyższych standardów branżowych. Reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych.

Oferujemy:

 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów

 • Prowadzenie ksiąg handlowych

 • Ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencję na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Deklaracje podatkowe VAT, CIT i PIT

 • Sprawozdania finansowe

 • Sprawozdania statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Doradztwo prawno – podatkowe

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane