Biuro Rachunkowe AKCES Elżbieta Janiszewska

Biuro Rachunkowe AKCES Elżbieta Janiszewska

Nasze biuro rachunkowe współpracuje ze spółkami o różnej formie prawnej. Zapewniamy profesjonalną i niezawodną obsługę księgową zgodną z obowiązującymi obecnie przepisami prawa rachunkowo- podatkowego. Służymy doradztwem na każdym etapie prowadzonej działalności. Jesteśmy reprezentantem Państwa firmy w urzędach i instytucjach publicznych. Dysponujemy specjalistycznym oprogramowaniem księgowym oraz nieustannie podnosimy nasze kwalifikacje zawodowe.

Nasze biuro rachunkowe oferuje:

 • Pełną księgowość (księgi rachunkowe)

 • Uproszczoną księgowość (podatkowe księgi przychodów i rozchodów)

 • Obsługę kadrowo-płacową przedsiębiorstwa

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Prowadzenie karty i rejestrów podatkowych

 • Prowadzenie ewidencji zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych

 • Bilans rachunkowy

 • Rachunek zysków i strat

 • Rozliczenia z ZUS, PFRON i z Urzędem Skarbowym

 • Pomoc w zakładaniu i likwidacji działalności gospodarczej

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane