Biuro Rachunkowe Abakus Sp. z o.o.

Biuro Rachunkowe Abakus Sp. z o.o.

Nasze biuro rachunkowe oferuje kompleksowe usługi księgowo- podatkowe na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Gwarantujemy wysoką jakość obsługi zgodną z obecnie obowiązującymi przepisami prawno- podatkowymi, wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności oraz godną reprezentację przed urzędami. Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe z urzędami oraz obsługę kadrowo- płacową.

Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Prowadzimy ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz ewidencję na potrzeby podatku VAT. Wdrażamy zakładowy plan kont, opracowujemy politykę rachunkowości oraz rozliczamy dotacje unijne. Pomagamy w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania. Zapraszamy Państwa do współpracy.