Biuro Księgowo-Podatkowe Krystyna Bratos

Biuro Księgowo-Podatkowe Krystyna Bratos

Nasze biuro rachunkowe współpracuje z małymi i średnimi przedsiębiorstwami , z organizacjami pozarządowymi oraz z osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa, godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami. Na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w prawie podatkowo-rachunkowym, dzięki czemu możemy zagwarantować Państwu profesjonalną obsługę księgową. W ramach naszej oferty prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo-płacową, rozliczenia dotacji unijnych, ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego oraz ewidencję na potrzeby podatku VAT.

Sporządzamy deklaracje podatkowe i składamy je w Urzędzie Skarbowym Podatnika. Specjalizujemy się w sprawozdawczości, opracowujemy politykę rachunkowości w przedsiębiorstwie, pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej oraz wyprowadzamy zaległości z firmy. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane