Biuro Doradztwa Finansowego Agnieszka Lehmann

Biuro Doradztwa Finansowego Agnieszka Lehmann

Nasze biuro rachunkowe działa na zlecenie małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Na mocy udzielonego nam pełnomocnictwa godnie reprezentujemy Państwa interesy przed urzędami i podczas kontroli skarbowych. Na bieżąco jesteśmy ze zmianami zachodzącymi w prawie podatkowym, dlatego możemy zagwarantować profesjonalną obsługę z zachowaniem dyskrecji i lojalności.

Prowadzimy podatkowe księgi przychodów i rozchodów, księgi handlowe, rozliczenia międzyokresowe, obsługę kadrowo- płacową, ewidencję na potrzeby podatku VAT, ewidencję zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Opracowujemy politykę rachunkowości oraz wdrażamy zakładowy plan kont. Rozliczamy dotacje unijne i wyprowadzamy zaległości z firmy. Pomagamy w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Zobacz nasze opinie:

Dodaj swoją opinię.
Dodaj swoją opinię.
* Pole wymagane
13 Kwietnia, 2018

Polecam usługi tego biura rachunkowego.

Tomasz 

Polecam usługi tego biura rachunkowego.

5.0 5.0 1 1 Polecam usługi tego biura rachunkowego.